Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
EGZAMIN KOŃCOWY W SPNJO - rezygnacja z egzaminu

Podanie właściwych danych powoduje usunięcie z listy zgłoszonych najbliższego egzaminu.

Logowanie:
Podaj swój numer albumu:
Podaj serię i numer dokumentu tożsamości:
 

Zamknij okno