Kwestura

Informacja w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznychadministrator2018-12-20 10:57:58
Terminowe dostarczenie dokumentów kosztowych za 2018 rokadministrator2018-11-21 15:03:25
Dotyczy : PIT 11administrator2018-02-05 16:06:18
Umowa z Centrum Medycznym ENEL-MED na świadczenie odpłatnych usług medycznychadministrator2017-12-20 09:23:38Zastrzezone
Zmiany w odpłatnej abonamentowej opiece medycznejadministrator2017-12-07 16:56:52Zastrzezone
Koniec roku 2017 - rozliczenieadministrator2017-11-13 10:36:14Zastrzezone
Dotyczy: PIT 11administrator2017-02-01 14:08:20
Zmiany zasad obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznychadministrator2016-12-29 10:32:48
Prośba o terminowe dostarczenie dokumentówadministrator2016-11-10 14:06:20
Dotyczy: PIT 11administrator2016-02-08 11:43:02
Warunki programu ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników SGGW oraz ich rodzinadministrator2015-11-03 17:09:55Zastrzezone
rozliczenie 2014 rokuadministrator2014-12-02 10:02:27
Szkolenie na temat Podatku Vat oraz faktur odbędzie się w dniu 12 marca 2013 r. w budynku nr 8 w sali nr 112, w godzinach 9-14administrator2013-03-08 10:40:47Zastrzezone
Z dniem 1 marca 2013r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące podróży służbowychadministrator2013-02-25 12:51:31Zastrzezone
PIT 11 - informacja o odbiorze administrator2013-02-06 13:08:25
Szkolenie w związku ze zmianami przepisów w podatku VAT w 2013 roku.administrator2013-01-11 16:09:46
PESEL czy NIP - oświadczenieadministrator2012-12-08 13:50:16
bilety na komunikację miejskąadministrator2011-11-17 12:37:05Zastrzezone
Likwidacja kasyadministrator2011-11-17 12:32:40
Dział Płac i Stypendiów SGGW , informuje o możliwości wykupienia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadkówadministrator2011-10-28 12:37:04Zastrzezone
Zarządzenie 55/2011 w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło,umów o przeniesienie praw autorskichadministrator2011-07-06 20:50:50
Druk rozliczeń delegacji i zaliczek gotówkowychadministrator2011-02-25 16:01:58Zastrzezone
Wypełnianie druków rozliczeń delegacji i zaliczek gotówkowychadministrator2011-02-21 16:38:01Zastrzezone
Podpisy na umowach cywilno-prawnychadministrator2011-02-21 16:00:37Zastrzezone
Dotyczy : PIT 11administrator2011-01-31 13:53:57