Informacje różne

Informacja o Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacjąadministrator2017-12-07 09:58:52
Utylizacja odpadów - Karta Przekazania Odpaduadministrator2019-01-17 13:56:20
Zamknięcie dla pracowników w dniach 17 i 18 stycznia 2019 roku PARKINGÓW przy Centrum Wodnym oraz budynku 23 (od strony wjazdu Fadministrator2019-01-15 12:11:07
Informacja w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznychadministrator2018-12-20 10:57:58
Legitymacje Kolei Mazowieckichadministrator2018-12-19 13:47:33
Inwentaryzacja w magazynie administrator2018-11-28 13:36:49
Inspektor Ochrony Danych (IOD) administrator2018-11-09 16:32:55Zastrzezone
Ubezpieczenie NNW dla Pracowników SGGW na rok akademicki 2018/2019administrator2018-10-08 12:30:38
Zamówienia na kalendarze na rok 2019administrator2018-10-05 08:59:06
Nabór wniosków w KONKURSIE NA GRANTY PRZEDWDROŻENIOWEadministrator2018-09-28 13:35:19
Parking przy Auli Kryształowej zamknięty 28 września 2018administrator2018-09-26 12:55:43
Terminy sprzedaży owoców z Pola Doświadczalnego Samodzielnego Zakładu Sadownictwaadministrator2018-09-11 08:49:59
Paczki świąteczne dla dzieci pracowników SGGWadministrator2018-09-06 15:53:51
Sprzedaż borówki amerykańskiejadministrator2018-06-25 11:42:10
Sprzedaż czereśni z Pola Doświadczalnego administrator2018-06-11 15:48:54
Wjazd na Stary Kampus w dniach 8 i 9 czerwca 2018administrator2018-06-07 15:17:19
Wykaz urządzeń drukujących oraz plany zużycia tonerów w 2018 r.administrator2018-05-28 15:52:33
Zaproszenie do szklarni SGGW (rośliny rabatowe)administrator2018-05-24 15:53:44
Procedura nadawania/odbierania/modyfikacji uprawnień do systemu informatycznegoadministrator2018-05-24 14:24:29
Nowe Zadania Centrum Informatycznegoadministrator2018-05-24 13:57:54
Plan usług i inwestycji informatycznych na 2018 rokadministrator2018-05-24 13:28:39
Plan Pracy Centrum Informatycznego na rok 2018administrator2018-05-24 13:15:41
Dni SGGW - wjazd na Stary Kampusadministrator2018-05-16 14:45:47
Przydział miejsc w D.S.IKAR, D.A.IKAR, D.S.EDEN, D.S.KROKUS na nowy rok akademicki 2018/2019administrator2018-05-15 14:10:58
Przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 6 maja 2018administrator2018-04-27 15:40:52