Informacje różne

Nowy system antyspamowyadministrator2016-04-26 09:23:04
Informacja o stronie Uczelni w kontaktach służbowychadministrator2012-04-26 15:12:54
Czasowe zamkniecie Placówki Bankuadministrator2017-07-18 14:14:57
Wypoczynek w Kirach dla emerytowanych pracowników SGGW oraz osób towarzyszącychadministrator2017-07-17 14:42:15
Sprzedaż czereśni z Pola Doświadczalnego Katedry Sadownictwaadministrator2017-07-04 12:51:54
JAGODY BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJadministrator2017-07-03 10:35:29
RUSS zaprasza pracowników Uczelni na Ursynalia 2017administrator2017-05-29 11:30:14Zastrzezone
Przydział Miejsc przez RKM dla pracowników i doktorantów na rok akademicki 2017/2018administrator2017-05-22 10:54:24
Odpracowanie ustalonych dni wolnych od pracy w 2017administrator2017-05-10 15:04:46
Przerwa w łączności telefonicznejadministrator2017-04-10 10:41:25
Odbiór kart Ok Systemadministrator2017-03-29 09:34:21
Aneks do umowy na utylizację odpadów niebezpiecznychadministrator2017-03-29 09:15:34Zastrzezone
Sekcja socjalna - godziny przyjęć interesantówadministrator2017-03-14 13:10:29
nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującą od dnia 28VII2016administrator2017-03-07 11:40:27
Oferta Sportowo-Rekreacyjna „OK System”administrator2017-02-27 17:09:53
Dział Obsługi Ogólnej i Zaopatrzenia informuje, iż do dnia 08.03.2017r zbiera zamówienia na środki ochrony indywidualnej, odzieadministrator2017-02-22 14:16:09
Możliwośc nabycia kalendarzy na 2017 rokadministrator2017-02-15 14:39:46
Regulamin przydziału miejsc z puli RKMadministrator2017-01-31 09:26:21
Zarządzenie nr 1 dni wolne od pracy 2017administrator2017-01-26 12:57:17Zastrzezone
Zimowiska dla dzieci i młodzieży w 2017 r.administrator2017-01-11 10:28:25Zastrzezone
Plan audytu na rok 2017administrator2017-01-05 13:00:47Zastrzezone
Sekcja socjalna - zmiana godzin przyjęć interesantówadministrator2017-01-04 15:38:00
Zmiany zasad obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznychadministrator2016-12-29 10:32:48
EDUROAM, czyli bezprzewodowy dostęp do sieci Internetadministrator2016-12-16 16:30:45
Plan usług i inwestycji informatycznych na 2017 rokadministrator2016-12-15 11:34:01