Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Formularze ZFŚSadministrator2016-02-17 14:56:29Zastrzezone
Wykonawca-studentadministrator2018-02-19 12:05:37
Biuro Spraw Osobowych wraz z Sekcją Socjalną nieczynne 9 lutego 2018administrator2018-01-31 10:20:55
OFERTA TYGODNIOWEGO WYPOCZYNKU w OŚRODKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYM „MARYMONT” w KIRACH dla EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW SGGWadministrator2018-01-29 16:51:23
KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE DLA STYPENDYSTY-DOKTORANTA - MIKROPRZEPŁYWYadministrator2018-01-17 10:08:00
KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE DLA STYPENDYSTY-DOKTORANTA - BIOSENSORYadministrator2018-01-17 09:55:47
Doktorant - Stypendystaadministrator2017-12-20 12:07:54
Umowa z Centrum Medycznym ENEL-MED na świadczenie odpłatnych usług medycznychadministrator2017-12-20 09:23:38Zastrzezone
Zmiany w odpłatnej abonamentowej opiece medycznejadministrator2017-12-07 16:56:52Zastrzezone
Dni wolne w 2018 rokuadministrator2017-11-28 14:36:44
Zimowiska dla dzieci i młodzieży w 2018 r.administrator2017-11-17 14:54:39Zastrzezone
Wnioski o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoadministrator2017-11-08 10:17:18
Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowychadministrator2017-11-08 10:01:01
Stypendium naukowe dla młodego naukowcaadministrator2017-10-31 13:57:55
Sekcja Socjalna przypomina - paczki, dofinansowaniaadministrator2017-10-12 10:17:47
Zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnychadministrator2017-10-03 14:03:54
Zmiana druku Z-15 dołączanego do zwolnienia lekarskiego na "opiekę"administrator2017-10-02 13:25:38
Student/doktorant - stypendystaadministrator2017-09-27 11:34:17
Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2017/2018 administrator2017-09-25 15:13:53
Harmonogram przyjmowania wniosków na dofinansowanie tzw. „wczasów pod gruszą” , imprez kulturalnych i paczek świątecznych.administrator2017-09-21 11:23:52
Wypoczynek w Kirach dla emerytowanych pracowników SGGW oraz osób towarzyszącychadministrator2017-07-17 14:42:15
Regulamin świadczeń socjalnychadministrator2017-07-10 15:30:13
Odpracowanie ustalonych dni wolnych od pracy w 2017administrator2017-05-10 15:04:46
Wyjazd na kolonieadministrator2017-04-27 15:13:51
Nagrody JM Rektoraadministrator2017-04-10 08:29:33