Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Formularze ZFŚSadministrator2016-02-17 14:56:29Zastrzezone
Harmonogram przyjmowania wniosków na dofinansowanie tzw. „wczasów pod gruszą” , imprez kulturalnych i paczek świątecznych.administrator2017-09-21 11:23:52
Student/doktorant - stypendystaadministrator2017-08-02 13:37:21
Wypoczynek w Kirach dla emerytowanych pracowników SGGW oraz osób towarzyszącychadministrator2017-07-17 14:42:15
Regulamin świadczeń socjalnychadministrator2017-07-10 15:30:13
Odpracowanie ustalonych dni wolnych od pracy w 2017administrator2017-05-10 15:04:46
Wyjazd na kolonieadministrator2017-04-27 15:13:51
Nagrody JM Rektoraadministrator2017-04-10 08:29:33
Odbiór kart Ok Systemadministrator2017-03-29 09:34:21
Sekcja socjalna - godziny przyjęć interesantówadministrator2017-03-14 13:10:29
Oferta Sportowo-Rekreacyjna „OK System”administrator2017-02-27 17:09:53
Zarządzenie nr 1 dni wolne od pracy 2017administrator2017-01-26 12:57:17Zastrzezone
Plany urlopoweadministrator2017-01-23 12:35:13
Zimowiska dla dzieci i młodzieży w 2017 r.administrator2017-01-11 10:28:25Zastrzezone
Sekcja socjalna - zmiana godzin przyjęć interesantówadministrator2017-01-04 15:38:00
Zmiany zasad obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznychadministrator2016-12-29 10:32:48
Wnioski o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoadministrator2016-11-07 12:18:18
Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowychadministrator2016-11-07 11:57:01
Paczki świąteczne dla dzieciadministrator2016-10-18 08:08:57
Dofinansowanie do wypoczynku - „wczasy pod gruszą” w 2016 rokuadministrator2016-10-06 13:32:54
Wypoczynek w Kirach dla emerytówadministrator2016-09-08 08:27:08
Ważne informacje z Biura Spraw Osobowychadministrator2016-09-05 12:10:56Zastrzezone
INFORMACJA dot. rezygnacji z Kart OK Systemadministrator2016-07-26 15:01:27
Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej SGGW informujeadministrator2016-05-30 20:17:20Zastrzezone
Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieżyadministrator2016-05-10 11:01:39