Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Pilna informacja dla pracowników z sekcji socjalnejadministrator2021-03-22 13:49:48
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – deklaracje termin do 19.03.2021administrator2021-03-04 13:52:04Zastrzezone
Dotyczy : PIT 11administrator2021-02-02 09:38:53
Karnety OK SYSTEM - ogłoszenie administrator2020-12-30 11:41:59
Zmiany Ok System od dnia 01.01.2021r.administrator2020-12-22 12:47:28
HCP - zmiana sposobu uwierzytelniania oraz domenyadministrator2020-12-18 14:46:19
Legitymacje zniżkowe na przejazdy Kolejami Mazowieckimiadministrator2020-12-17 16:14:06
Zawieszenie karnetów sportowych OK System na grudzień 2020 r.administrator2020-11-23 16:38:31
Obowiązki kadry kierowniczejadministrator2020-11-09 17:04:39Zastrzezone
Wstępna informacja o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) administrator2020-11-03 15:41:21Zastrzezone
Zawieszenie karnetów Ok Systemadministrator2020-10-21 14:19:21
Doktorant-stypendystaadministrator2020-10-20 11:38:05
Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2020/2021 administrator2020-10-08 12:13:47
Paczki świąteczne dla dzieci pracowników SGGWadministrator2020-09-03 13:09:49
Wypoczynek w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Marymont” w Kirach dla emerytowanych pracowników SGGW i osób towarzyszącychadministrator2020-08-03 13:25:22
Ubezpieczenie Grupowe PZUadministrator2020-07-14 11:28:05
Informacja dla Pracowników SGGW zainteresowanych ofertą Sportowo-Rekreacyjną – programu „OK System”administrator2020-07-03 14:05:09
Sekcja socjalna nieczynna 27.05administrator2020-05-25 14:14:20
Informacje o kwarantannieadministrator2020-03-27 19:05:04
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnychadministrator2020-02-25 12:26:24
Wykonawca-doktorant - OPUS17administrator2020-02-18 12:39:19
Luxmed – nowy operator usług medycznych dla pracowników i ich rodzin – konieczność ponownego złożenia deklaracji do 20 lutego administrator2020-02-13 10:02:57Zastrzezone
Stypendium naukowe dla młodych naukowcówadministrator2020-02-04 09:46:15
Oferta pobytu w Kirach dla emerytówadministrator2020-02-03 13:42:15
Kiry - cennikadministrator2020-02-03 13:36:16