Wiadomości SGGW

EZD - Jednolity Rzeczowy Wykaz Aktadministrator2017-12-04 12:48:22Zastrzezone
EZD - PROCEDURY I DOKUMENTY WEWNĘTRZNEadministrator2017-12-04 12:41:47Zastrzezone
Inwentaryzacja w magazynieadministrator2017-11-29 16:06:42
Dni wolne w 2018 rokuadministrator2017-11-28 14:36:44
Planowanie zamówień publicznych na rok 2018administrator2017-11-20 09:25:06
Zimowiska dla dzieci i młodzieży w 2018 r.administrator2017-11-17 14:54:39Zastrzezone
wnioski na dostawę mebli biurowych oraz podobnychadministrator2017-11-17 09:31:30
ZNP Swiadczenia Swiateczne 2017administrator2017-11-15 14:12:41
PACZKA DLA KOMBATANTA ZE LWOWA -zmiana terminuadministrator2017-11-15 14:01:10
Cennik opłat za parking podziemny od 1 grudnia 2017administrator2017-11-14 09:56:21
Koniec roku 2017 - rozliczenieadministrator2017-11-13 10:36:14Zastrzezone
Cennik produktów Microsoftadministrator2017-11-09 15:25:00Zastrzezone
Wnioski o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoadministrator2017-11-08 10:17:18
Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowychadministrator2017-11-08 10:01:01
Stypendium naukowe dla młodego naukowcaadministrator2017-10-31 13:57:55
Szkolenie pt. "Strategia patentowania wyników projektów B+R"administrator2017-10-16 19:40:38
Wnioski na dostawy elektrycznego sprzętu AGD oraz podobnychadministrator2017-10-13 09:18:43
Sekcja Socjalna przypomina - paczki, dofinansowaniaadministrator2017-10-12 10:17:47
Zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnychadministrator2017-10-03 14:03:54
Zmiana druku Z-15 dołączanego do zwolnienia lekarskiego na "opiekę"administrator2017-10-02 13:25:38
Zamówienia na kalendarze na rok 2018administrator2017-09-28 10:23:39Zastrzezone
Student/doktorant - stypendystaadministrator2017-09-27 11:34:17
Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2017/2018 administrator2017-09-25 15:13:53
Sprzedaż owoców z Pola Doświadczalnego Katedry Sadownictwaadministrator2017-09-25 13:11:20
Harmonogram przyjmowania wniosków na dofinansowanie tzw. „wczasów pod gruszą” , imprez kulturalnych i paczek świątecznych.administrator2017-09-21 11:23:52