Wiadomości SGGW

Nowe instrukcjeadministrator2017-04-03 14:30:21Zastrzezone
Wdrożenie EZDadministrator2017-03-31 10:39:37Zastrzezone
Odbiór kart Ok Systemadministrator2017-03-29 09:34:21
Aneks do umowy na utylizację odpadów niebezpiecznychadministrator2017-03-29 09:15:34Zastrzezone
Sekcja socjalna - godziny przyjęć interesantówadministrator2017-03-14 13:10:29
Komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych SGGWadministrator2017-03-09 16:23:25Zastrzezone
ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ Z SYSTEMU EZDadministrator2017-03-09 14:50:50Zastrzezone
nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującą od dnia 28VII2016administrator2017-03-07 11:40:27
Nowe konto w EZDadministrator2017-03-04 10:43:54Zastrzezone
Usługi pralniczeadministrator2017-03-03 15:11:31
Szkolenia (2017-02-27 do 2017-03-07)administrator2017-03-01 08:55:23Zastrzezone
Oferta Sportowo-Rekreacyjna „OK System”administrator2017-02-27 17:09:53
Ubezpieczenie - dokumenty do pobraniaadministrator2017-02-23 14:22:52Zastrzezone
Dział Obsługi Ogólnej i Zaopatrzenia informuje, iż do dnia 08.03.2017r zbiera zamówienia na środki ochrony indywidualnej, odzieadministrator2017-02-22 14:16:09
Możliwośc nabycia kalendarzy na 2017 rokadministrator2017-02-15 14:39:46
Informacja o dyżurach członków Zarządu KZPP i posiedzeniach Zarząduadministrator2017-02-15 09:39:25Zastrzezone
Skaneradministrator2017-02-10 17:01:41
Wnioski na dostawy elektrycznego sprzętu AGDadministrator2017-02-02 10:25:35
Dotyczy: PIT 11administrator2017-02-01 14:08:20
Regulamin przydziału miejsc z puli RKMadministrator2017-01-31 09:26:21
Wnioski na dostawę mebli biurowychadministrator2017-01-30 16:35:56
Szkolenia - Administracja (2017-01-24 do 2017-02-01)administrator2017-01-26 17:28:17Zastrzezone
Szkolenia - Wydziały (2017-02-02 do 2017-02-27)administrator2017-01-26 17:26:23Zastrzezone
Program antywirusowyadministrator2017-01-26 14:53:18Zastrzezone
Zarządzenie nr 1 dni wolne od pracy 2017administrator2017-01-26 12:57:17Zastrzezone