Wiadomości SGGW

Osoby wyznaczone do obsługi korespondencji w jednostkachadministrator2017-04-25 07:36:16Zastrzezone
Zakończenie testów - wersja produkcyjna EZD niedostępna do 28.04administrator2017-04-25 07:35:07Zastrzezone
Zakonczenie prac konserwacyjnych na wersji produkcyjnej systemu EZDadministrator2017-04-11 11:37:22Zastrzezone
Wnioski na dostawy sprzętu multimedialnegoadministrator2017-04-11 11:17:10
Wycieczka do Szwecji - programadministrator2017-04-10 14:43:24
Chwilowo wstrzymane testy na produkcyjnej wersji EZDadministrator2017-04-10 13:53:52Zastrzezone
Przerwa w łączności telefonicznejadministrator2017-04-10 10:41:25
Nagrody JM Rektoraadministrator2017-04-10 08:29:33
Testy systemu EZD dla jednostek SGGWadministrator2017-04-07 08:41:38Zastrzezone
Wnioski na dzierżawę i wymianę mat wejściowych oraz podobnychadministrator2017-04-06 15:44:03
Materiały pomocnicze do pracy w systemie EZDadministrator2017-04-06 06:48:47Zastrzezone
Zakup sprzętu komputerowegoadministrator2017-04-05 09:08:39
Nowe instrukcjeadministrator2017-04-03 14:30:21Zastrzezone
Wdrożenie EZDadministrator2017-03-31 10:39:37Zastrzezone
Odbiór kart Ok Systemadministrator2017-03-29 09:34:21
Aneks do umowy na utylizację odpadów niebezpiecznychadministrator2017-03-29 09:15:34Zastrzezone
Sekcja socjalna - godziny przyjęć interesantówadministrator2017-03-14 13:10:29
Komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych SGGWadministrator2017-03-09 16:23:25Zastrzezone
ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ Z SYSTEMU EZDadministrator2017-03-09 14:50:50Zastrzezone
nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującą od dnia 28VII2016administrator2017-03-07 11:40:27
Nowe konto w EZDadministrator2017-03-04 10:43:54Zastrzezone
Usługi pralniczeadministrator2017-03-03 15:11:31
Szkolenia (2017-02-27 do 2017-03-07)administrator2017-03-01 08:55:23Zastrzezone
Oferta Sportowo-Rekreacyjna „OK System”administrator2017-02-27 17:09:53
Ubezpieczenie - dokumenty do pobraniaadministrator2017-02-23 14:22:52Zastrzezone