Wiadomości SGGW

Tabele planu zamówień na 2010administrator2009-11-25 15:11:58Zastrzezone
Zarządzenie o rachunkowości w SGGW 5/2009administrator2009-11-18 15:00:47Zastrzezone
Zakończenie okresu ważności rachunków Klientów Pekao SA w formacie BPHadministrator2009-11-12 20:29:53Zastrzezone
Błędnie wystawiane fakturyadministrator2009-11-09 18:21:59
Składniki majątku pobrane z magazynu, podlegające ewidencjiadministrator2009-09-28 15:53:15Zastrzezone
STUDIA PODYPLOMOWE ZA DARMOadministrator2009-07-20 16:35:15
Oznakowanie środków trwałychadministrator2009-07-16 14:12:00Zastrzezone
Obowiązek oddawania ewidencji zamówień publicznychadministrator2009-07-09 22:00:09Zastrzezone
X Jubileuszowa konferencja "Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii"administrator2009-03-11 14:15:13
Portal sprawozdawczy GUS - elektroniczny formularzadministrator2009-02-02 16:15:31
Wyłudzanie danych na podstawie fałszywych listówadministrator2009-01-21 10:38:00
WAŻNE- zmiana Regulaminu udzielania zamówień publicznychadministrator2009-01-08 13:38:32Zastrzezone
Załączniki dotyczące planowania odczynników chemicznych do biologii molekularnejadministrator2008-12-03 13:09:37Zastrzezone
Nowelizacja ustawy "Prawo zamówień publicznych"administrator2008-10-18 23:01:48
Zarządzenie Rektora w sprawie w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w SGGWadministrator2008-09-26 19:45:17Zastrzezone
Zarządzenie Rektora nr 31/2008 w sprawie zasad kontroli finansowej wykonywanej przy wydatkowaniu środków SGGWadministrator2008-09-19 12:56:27Zastrzezone
Konkurs dla młodych projektantów 3D <http://www.autodesk.com/edcommunity>administrator2008-06-12 18:26:47
Opinia ogólna Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" o opracowaniach....administrator2008-05-29 11:23:10
Dyżury Kancelarii Prawnej dla spraw SZPadministrator2008-05-12 09:51:22
Projekt Założeń Reformy Systemu Nauki i Szkolnictwa Wyższegoadministrator2008-04-17 13:19:08
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO SGGWadministrator2008-04-11 16:09:47
Nowelizacja regulaminu udzielania zamówień publicznych w SGGWadministrator2008-04-09 08:55:37Zastrzezone
Zarządzenie nr 7 - dotyczy zasad obiegu dokumentów w zakresie czynności rozporządzających nieruchomościami SGGWadministrator2008-03-31 11:52:28Zastrzezone
Zarządzenie Nr 45 /2007 Rektora w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło ...administrator2008-01-24 12:47:01Zastrzezone
Kurs przeliczeniowy euro stosowany przy szacowaniu wartości przedmiotu zamówieniaadministrator2007-12-31 12:07:54