Wiadomości SGGW

Likwidacja kasyadministrator2011-11-17 12:32:40
Zaproszenie na bal sylwestrowy do Rogowaadministrator2011-11-09 14:16:42
Dział Płac i Stypendiów SGGW , informuje o możliwości wykupienia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadkówadministrator2011-10-28 12:37:04Zastrzezone
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa -bezzwrotne zapomogiadministrator2011-09-19 14:20:25Zastrzezone
Zajęcia aerobiku dla pracowników -zapisy od 15 wrześniaadministrator2011-09-12 15:55:31
Nie dajmy się oszukać!administrator2011-07-12 15:14:56Zastrzezone
Zarządzenie 55/2011 w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło,umów o przeniesienie praw autorskichadministrator2011-07-06 20:50:50
Przetarg otwarty na sprzedaż pojazdów i sprzętu.administrator2011-05-27 10:11:57
Informacja i formularz zgłoszeniowy administrator2011-03-28 10:20:51
Zarządzenie nr 18/2011 Rektora SGGW w sprawie przetwarzania danych osobowychadministrator2011-03-16 23:34:06Zastrzezone
Druk rozliczeń delegacji i zaliczek gotówkowychadministrator2011-02-25 16:01:58Zastrzezone
Wypełnianie druków rozliczeń delegacji i zaliczek gotówkowychadministrator2011-02-21 16:38:01Zastrzezone
Podpisy na umowach cywilno-prawnychadministrator2011-02-21 16:00:37Zastrzezone
Dotyczy : PIT 11administrator2011-01-31 13:53:57
Składanie wniosków dot. nagród JM Rektora dla nauczycieli akademickichadministrator2011-01-25 13:05:18Zastrzezone
składanie wniosków w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoadministrator2011-01-20 11:16:41Zastrzezone
Zaproszenie na Koncert Noworocznyadministrator2011-01-10 17:33:58
Karta Klubu Nauczycielaadministrator2010-12-03 14:09:54Zastrzezone
indywidualne ubezpieczenie NNWadministrator2010-11-04 13:00:34Zastrzezone
wypłaty z tytułu zaliczki, rozliczeń wydatków gotówkowych lub delegacji dotychczas pobieranych w gotówce (w PLN)administrator2010-10-27 19:30:30Zastrzezone
Ubezpieczenie NNWadministrator2010-10-05 14:46:41Zastrzezone
Zarządzenie nr 50 Rektora SGGW w Warszawie w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygującyh wzrok .administrator2010-09-28 11:45:36Zastrzezone
Zaproszenie na Sesję Naukową: ETOLOGIA I NAUKI BEHAWIORALNE: OD WIOŚLAREK PLANKTONOWYCH DO CZLOWIEKAadministrator2010-09-13 17:31:45
Wyjaśnienie zmian w regulaminie udzielania zamówień publicznych (…), i przebiegu podpisywania umów zlecenia / o dzieło.administrator2010-09-07 12:15:30Zastrzezone
BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWEadministrator2010-07-30 18:23:27