Wiadomości SGGW

Zarządzenie Rektora nr 31/2008 w sprawie zasad kontroli finansowej wykonywanej przy wydatkowaniu środków SGGWadministrator2008-09-19 12:56:27Zastrzezone
Konkurs dla młodych projektantów 3D <http://www.autodesk.com/edcommunity>administrator2008-06-12 18:26:47
Opinia ogólna Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" o opracowaniach....administrator2008-05-29 11:23:10
Dyżury Kancelarii Prawnej dla spraw SZPadministrator2008-05-12 09:51:22
Projekt Założeń Reformy Systemu Nauki i Szkolnictwa Wyższegoadministrator2008-04-17 13:19:08
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO SGGWadministrator2008-04-11 16:09:47
Nowelizacja regulaminu udzielania zamówień publicznych w SGGWadministrator2008-04-09 08:55:37Zastrzezone
Zarządzenie nr 7 - dotyczy zasad obiegu dokumentów w zakresie czynności rozporządzających nieruchomościami SGGWadministrator2008-03-31 11:52:28Zastrzezone
Zarządzenie Nr 45 /2007 Rektora w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło ...administrator2008-01-24 12:47:01Zastrzezone
Kurs przeliczeniowy euro stosowany przy szacowaniu wartości przedmiotu zamówieniaadministrator2007-12-31 12:07:54
Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa informacjiadministrator2007-10-22 01:46:41
Regulamin korzystania z komputera służbowegoadministrator2007-10-22 01:41:15
Zakup bazy Science Citation Index EXpandedadministrator2007-10-15 12:26:18
Obcojęzyczne nazwy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego administrator2007-07-24 19:24:47
Zestaw pytań pomocnych przy wypełnieniu załącznika nr 4 do Polityki zarządzania ryzykiemadministrator2007-05-25 12:34:22Zastrzezone
Elektroniczny skład osobowyadministrator2007-05-24 12:50:46
Inwentaryzacja mieniaadministrator2007-05-22 17:32:12Zastrzezone
Zarządzenie i prezentacja w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiemadministrator2007-05-19 10:08:16Zastrzezone
ZARZADZENIE nr 49 w sprawie ewidencji publikacji pracowników SGGWadministrator2007-04-25 14:34:57Zastrzezone
Umowy zlecenia i o dziełoadministrator2007-04-20 15:24:33Zastrzezone
SGGW - informacje i podstawa prawnaadministrator2007-04-13 11:38:32Zastrzezone
Inicjatywa Technologiczna Iadministrator2007-04-11 14:31:14
eHMSadministrator2007-03-09 15:31:20
Informacje na temat przyznawania miejsca w akademikachadministrator2007-03-09 15:30:01
Wiadomości SGGWadministrator2007-03-06 19:40:14