Wiadomości SGGW

Wniosek o wydanie karty wjazdowej na teren SGGWadministrator2016-01-21 12:18:03
wnioski na dostawy baterii i podobne.administrator2016-01-21 10:30:11Zastrzezone
Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okienadministrator2016-01-20 15:54:23
wnioski na zakupy kwiatów ciętych i podobneadministrator2016-01-20 10:02:15Zastrzezone
wnioski na dostaw wody mineralnej i podobneadministrator2016-01-18 16:45:42Zastrzezone
wnioski na usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji i podobneadministrator2016-01-15 10:25:24Zastrzezone
wnioski na usługi w zakresie napraw i konserwacji kserokopiarek i podobneadministrator2016-01-15 10:21:10Zastrzezone
Wnioski na usługi drukowania i podobneadministrator2016-01-13 09:31:41
wnioski na usługi dostępu do internetu i podobne administrator2016-01-12 23:21:13Zastrzezone
Wnioski na: ARTYKUŁY REKLAMOWEadministrator2016-01-12 14:23:56
wnioski na usługi transportowe związane z dostawami i podobneadministrator2016-01-11 12:35:16Zastrzezone
wnioski na usługi ślusarskie (np dorabianie kluczy , naprawy zamków drzwiowych) i podobneadministrator2016-01-08 13:21:47Zastrzezone
Plan audytu na rok 2016administrator2015-12-30 14:38:30Zastrzezone
Informacja dot. zimowisk dla dzieci i młodzieży w 2016 r. administrator2015-12-30 14:31:06Zastrzezone
Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników SGGWadministrator2015-12-17 15:24:20Zastrzezone
Harmonogram posiedzeń na rok 2016administrator2015-12-17 15:17:33Zastrzezone
Regulamin KZPPadministrator2015-12-11 13:38:13Zastrzezone
Wnioski do pobraniaadministrator2015-12-11 13:28:02Zastrzezone
Zwiększona kwota pożyczki długoterminowejadministrator2015-12-11 13:26:16Zastrzezone
Magazyn nieczynny od dnia 21 grudnia 2015administrator2015-12-09 13:18:01
Bezpieczeństwo informacji - prezentacja ze szkoleniaadministrator2015-12-07 10:42:50Zastrzezone
Zarządzenia Rektora - zasady postępowania przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznychadministrator2015-11-25 15:29:00
Rezydent / nierezydent - obowiązek podania informacjiadministrator2015-11-24 15:59:57
wnioski na dostawy kołder , poduszek , ręczników oraz podobnychadministrator2015-11-23 10:03:07Zastrzezone
Wnioski na Odznaczenia Państwowe i Medal Komisji Edukacji Narodowejadministrator2015-11-20 16:04:57