Wiadomości SGGW

Informacja dot. zimowisk dla dzieci i młodzieży w 2016 r. administrator2015-12-30 14:31:06Zastrzezone
Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników SGGWadministrator2015-12-17 15:24:20Zastrzezone
Harmonogram posiedzeń na rok 2016administrator2015-12-17 15:17:33Zastrzezone
Regulamin KZPPadministrator2015-12-11 13:38:13Zastrzezone
Wnioski do pobraniaadministrator2015-12-11 13:28:02Zastrzezone
Zwiększona kwota pożyczki długoterminowejadministrator2015-12-11 13:26:16Zastrzezone
Magazyn nieczynny od dnia 21 grudnia 2015administrator2015-12-09 13:18:01
Bezpieczeństwo informacji - prezentacja ze szkoleniaadministrator2015-12-07 10:42:50Zastrzezone
Zarządzenia Rektora - zasady postępowania przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznychadministrator2015-11-25 15:29:00
Rezydent / nierezydent - obowiązek podania informacjiadministrator2015-11-24 15:59:57
wnioski na dostawy kołder , poduszek , ręczników oraz podobnychadministrator2015-11-23 10:03:07Zastrzezone
Wnioski na Odznaczenia Państwowe i Medal Komisji Edukacji Narodowejadministrator2015-11-20 16:04:57
Sprzedaż jajadministrator2015-11-09 09:11:17
Publikacje dydaktyczne w 2016 rokuadministrator2015-11-05 13:10:09
Wnioski w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoadministrator2015-11-04 15:14:00
Warunki programu ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników SGGW oraz ich rodzinadministrator2015-11-03 17:09:55Zastrzezone
Planowanie Zamówień Publicznych na rok 2016administrator2015-10-27 09:30:40
Informacji dla pracowników dot. wczasów tzw. "pod gruszą", dofinansowania imprez kulturalnych oraz paczek dla dzieci.administrator2015-10-21 13:34:12Zastrzezone
zamówienia na kalendarze na rok 2016administrator2015-10-09 18:43:42Zastrzezone
Ubezpieczenie od NNW Pracowników Uczelni na rok 2015/2016administrator2015-10-05 10:45:27
Wnioski na sukcesywną dostawę czasopism krajowych i zagranicznych.administrator2015-09-10 13:29:56Zastrzezone
wnioski na: Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideoadministrator2015-08-27 11:56:49Zastrzezone
Bezpłatne szkolenia z programu AutoCAD 2015administrator2015-08-21 14:37:59
Usługi ochrony fizycznej ( w tym monitoringu)administrator2015-08-03 08:30:50Zastrzezone
telefonia komórkowa i bezprzewodowy dostęp do Internetuadministrator2015-07-10 13:32:21Zastrzezone