Wiadomości SGGW

Nagrody JM Rektora - składanie wnioskówadministrator2016-03-09 16:28:26
wnioski na: Usługi pralniczeadministrator2016-03-09 15:11:03Zastrzezone
"OK System" - program sportowo-rekreacyjnyadministrator2016-03-02 15:45:10
wnioski na na dostawy akumulatorów oraz podobnychadministrator2016-02-15 12:06:03Zastrzezone
Zarządzenie nr 6 Rektora SGGW z dnia 9.02.2016 w sprawie ZFŚSadministrator2016-02-10 15:43:53
Oferta tygodniowego wypoczynku w Kirach dla emerytów SGGWadministrator2016-02-08 11:45:49
Dotyczy: PIT 11administrator2016-02-08 11:43:02
wnioski na usługi w zakresie najmu pojazdów przemysłowych maszyn ogólnobudowlanychadministrator2016-02-03 10:01:48Zastrzezone
wnioski na dostawy sukcesywne odzieży ochronnej i obuwia roboczego i podobneadministrator2016-02-02 10:26:42Zastrzezone
wnioski na dostawę projektorów audiowizualnych, multimedialnych do nadzoru wideo rejestratorów wideo, kamer oraz podobnychadministrator2016-01-25 12:28:53Zastrzezone
Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla SGGW”administrator2016-01-25 11:01:38
Utylizacja odpadów niebezpiecznychadministrator2016-01-21 16:58:20
Wniosek o wydanie karty wjazdowej na teren SGGWadministrator2016-01-21 12:18:03
wnioski na dostawy baterii i podobne.administrator2016-01-21 10:30:11Zastrzezone
Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okienadministrator2016-01-20 15:54:23
wnioski na zakupy kwiatów ciętych i podobneadministrator2016-01-20 10:02:15Zastrzezone
wnioski na dostaw wody mineralnej i podobneadministrator2016-01-18 16:45:42Zastrzezone
wnioski na usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji i podobneadministrator2016-01-15 10:25:24Zastrzezone
wnioski na usługi w zakresie napraw i konserwacji kserokopiarek i podobneadministrator2016-01-15 10:21:10Zastrzezone
Wnioski na usługi drukowania i podobneadministrator2016-01-13 09:31:41
wnioski na usługi dostępu do internetu i podobne administrator2016-01-12 23:21:13Zastrzezone
Wnioski na: ARTYKUŁY REKLAMOWEadministrator2016-01-12 14:23:56
wnioski na usługi transportowe związane z dostawami i podobneadministrator2016-01-11 12:35:16Zastrzezone
wnioski na usługi ślusarskie (np dorabianie kluczy , naprawy zamków drzwiowych) i podobneadministrator2016-01-08 13:21:47Zastrzezone
Plan audytu na rok 2016administrator2015-12-30 14:38:30Zastrzezone