Wiadomości SGGW

Jak publikować, aby móc patentować - praktyczne wskazówki dla naukowcówadministrator2017-04-28 15:43:37
Wyjazd na kolonieadministrator2017-04-27 15:13:51
Wnioski na dostawy sprzętu multimedialnegoadministrator2017-04-11 11:17:10
Wycieczka do Szwecji - programadministrator2017-04-10 14:43:24
Przerwa w łączności telefonicznejadministrator2017-04-10 10:41:25
Nagrody JM Rektoraadministrator2017-04-10 08:29:33
Wnioski na dzierżawę i wymianę mat wejściowych oraz podobnychadministrator2017-04-06 15:44:03
Zakup sprzętu komputerowegoadministrator2017-04-05 09:08:39
Odbiór kart Ok Systemadministrator2017-03-29 09:34:21
Aneks do umowy na utylizację odpadów niebezpiecznychadministrator2017-03-29 09:15:34Zastrzezone
Sekcja socjalna - godziny przyjęć interesantówadministrator2017-03-14 13:10:29
Komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych SGGWadministrator2017-03-09 16:23:25Zastrzezone
nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującą od dnia 28VII2016administrator2017-03-07 11:40:27
Usługi pralniczeadministrator2017-03-03 15:11:31
Oferta Sportowo-Rekreacyjna „OK System”administrator2017-02-27 17:09:53
Ubezpieczenie - dokumenty do pobraniaadministrator2017-02-23 14:22:52Zastrzezone
Dział Obsługi Ogólnej i Zaopatrzenia informuje, iż do dnia 08.03.2017r zbiera zamówienia na środki ochrony indywidualnej, odzieadministrator2017-02-22 14:16:09
Możliwośc nabycia kalendarzy na 2017 rokadministrator2017-02-15 14:39:46
Informacja o dyżurach członków Zarządu KZPP i posiedzeniach Zarząduadministrator2017-02-15 09:39:25Zastrzezone
Wnioski na dostawy elektrycznego sprzętu AGDadministrator2017-02-02 10:25:35
Dotyczy: PIT 11administrator2017-02-01 14:08:20
Pomoc Informatyczna już funkcjonujeadministrator2017-01-31 16:48:28
Regulamin przydziału miejsc z puli RKMadministrator2017-01-31 09:26:21
Wnioski na dostawę mebli biurowychadministrator2017-01-30 16:35:56
Program antywirusowyadministrator2017-01-26 14:53:18Zastrzezone