Wiadomości SGGW

Informacja w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euroadministrator2018-01-04 11:14:56
Informacja o Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacjąadministrator2017-12-07 09:58:52
Aktualne wiadomości Centrum Informatycznegoadministrator2017-11-24 10:09:26
Utylizacja odpadów - Karta Przekazania Odpaduadministrator2019-01-17 13:56:20
Doktorant stypendysta - Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetykiadministrator2019-01-16 13:32:57
Wnioski na dostawę mebli biurowych: biurek, regałów, krzeseł itp.administrator2019-01-15 13:54:39
Wnioski na dostawę drobnego sprzętu biurowego typu: bindownice, gilotyny, niszczarki, nitownice, foliarki itp.administrator2019-01-15 13:53:38
Starzy referent/ specjalista ds. finansowo - księgowych administrator2019-01-15 12:24:43
Zamknięcie dla pracowników w dniach 17 i 18 stycznia 2019 roku PARKINGÓW przy Centrum Wodnym oraz budynku 23 (od strony wjazdu Fadministrator2019-01-15 12:11:07
Wnioski na artykuły reklamowe na Dni SGGW 2019 oraz na pozostałe artykuły reklamoweadministrator2019-01-15 11:16:35
wnioski na usługi restauracyjne i podawania posiłków na terenie SGGWadministrator2019-01-15 10:49:31
Oferta tygodniowego wypoczynku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Marymont w Kirach dla emerytowanych pracowników SGGWadministrator2019-01-14 16:10:04
CIiTT - Starszy referent/ specjalistaadministrator2019-01-14 16:00:37
Asystent/adiunkt - Wydział Rolnictwa i Biologii, Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmówadministrator2019-01-11 15:20:09
Wnioski na usługi drukowania i powiązaneadministrator2019-01-10 12:18:06
Wnioski na dostawy wody mineralnej oraz podobnychadministrator2019-01-10 12:17:04
Asystent naukowo-dydaktyczny - Wydział Technologii Drewnaadministrator2019-01-10 10:20:46
Starszy referent ds. umów cywilnoprawnych administrator2019-01-07 16:51:21
Starszy referent ds. płacadministrator2019-01-07 16:42:22
Kasjer (st. referent) AOSadministrator2019-01-07 16:35:31
Samodzielny referent techniczny - Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Katedra Nauk Fizjologicznychadministrator2019-01-04 13:32:20
Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnychadministrator2019-01-02 16:12:32
Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych administrator2019-01-02 16:10:08
Profesor nadzwyczajny–pedagogika – konkurs wieloetapowyadministrator2018-12-28 12:01:40
Profesor nadzwyczajny– nauki o zarządzaniu i jakości – konkurs wieloetapowyadministrator2018-12-28 12:00:31