Oferty pracy

Obowiązek umieszczania ogłoszeń o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich w bazie MNiSW oraz Komisji Europejskiejadministrator2011-08-26 11:59:35
Asystent naukowo-dydaktyczny w Samodzielnym Zakładzie Biologii Mikroorganizmówadministrator2017-06-22 15:41:59
Asystent naukowo-dydaktyczny - użytkowanie lasuadministrator2017-06-22 13:30:44
Asystent naukowo-dydaktyczny - gospodarka przestrzenna, fotogrametria i teledetekcja administrator2017-06-22 13:28:14
Wykładowca - technologia żywności i żywieniaadministrator2017-06-22 08:52:50
Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Samodzielnym Zakładzie Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGWadministrator2017-06-21 16:07:56
Adiunkt - biotechnologia lub biochemiaadministrator2017-06-21 08:47:28
Pracownik inżynieryjno-technicznyadministrator2017-06-20 15:49:35
Komunikat ws. odwołania konkursu na stanowisko Adiunkt naukowo-dydaktyczny, dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: zarządzaniadministrator2017-06-20 15:45:53
Adiunkt naukowo-dydaktyczny - nauki rolniczeadministrator2017-06-20 12:26:39
adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Edukacji i Kulturyadministrator2017-06-19 15:57:22
adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Socjologiiadministrator2017-06-19 15:50:37
adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Socjologiiadministrator2017-06-19 15:44:59
adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Socjologiiadministrator2017-06-19 15:31:19
Stanowisko asystenta - Katedra Technologii Żywnościadministrator2017-06-19 11:55:31
asystent - Katedra Technologii Żywnościadministrator2017-06-19 11:48:38
adiunkt w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplina informatykaadministrator2017-06-19 08:28:12
KIEROWNIK SEKCJI OBSŁUGI NAUKIadministrator2017-06-13 08:55:44
INSPEKTOR DS. PRZYGOTOWANIA INWESTYCJIadministrator2017-06-12 13:20:12
SPECJALISTA KIERUJĄCY GRUPĄ ELEKTRYKÓWadministrator2017-06-12 13:16:01
Kucharz - Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Marymont”administrator2017-06-12 10:32:44
Adiunkt - farmakologia weterynaryjnaadministrator2017-06-12 10:30:20
Asystent – Wydział Rolnictwa i Biologii - biometria, statystykaadministrator2017-06-12 08:51:07
Asystent – Wydział Rolnictwa i Biologii - biologia, bioinformatykaadministrator2017-06-12 08:47:22
Adiunkt - zootechnika, hodowla koniadministrator2017-06-09 08:45:43
XML feed