Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zasady przyznawania świadczeńadministrator2015-07-09 13:41:27
Informacja dla pracowników SGGW zainteresowanych ofertą sportowo-rekreacyjną programu OK Systemadministrator2015-01-28 14:42:17Zastrzezone
Harmonogramu dyżurów i posiedzeń Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników SGGW.administrator2015-01-13 09:25:22Zastrzezone
Paczki świąteczne dla dzieciadministrator2014-10-15 09:56:21Zastrzezone
Ubezpieczenia od NNW Pracowników Uczelniadministrator2014-10-02 10:14:20Zastrzezone
Informacja dla Pracowników SGGW zainteresowanych ofertą Sportowo-Rekreacyjną – programu „OK System” administrator2014-09-05 15:18:20Zastrzezone
Regulamin Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników SGGWadministrator2014-01-28 19:02:54Zastrzezone
Dział Płac i Stypendiów , przypomina o uaktualnieniu swojego identyfikatora do Urzędu Skarbowegoadministrator2014-01-14 11:05:13Zastrzezone
Składanie wniosków w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjneadministrator2013-11-05 15:36:43Zastrzezone
Ubezpieczenie od następstw Nieszczęśliwych Wypadków.administrator2013-10-03 10:58:42Zastrzezone
Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa (deklaracja przystąpienia i wniosek o udzielenie pożyczki)administrator2013-01-15 15:44:30
Harmonogram posiedzień Zarządu i dyżurów Cłonków Kazy Zapomogowo-Pożyczkowejadministrator2013-01-04 15:55:40
Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa Pracowników SGGW - uchwała o zwiększeniu kwoty pożyczki długoterminowejadministrator2012-12-21 10:08:39Zastrzezone
PESEL czy NIP - oświadczenieadministrator2012-12-08 13:50:16
Zarząd Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników SGGW - zwiększenie kwoty pożyczki długoterminowejadministrator2011-12-14 15:45:35Zastrzezone
Zarząd KZPP SGGW - informacja o wypłatach pożyczek długoterminowychadministrator2011-12-14 15:41:11
Składanie wniosków dot. Odznaczeń Państwowych i Medalu KENadministrator2011-12-05 16:42:09Zastrzezone
Likwidacja kasyadministrator2011-11-17 12:32:40
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa -bezzwrotne zapomogiadministrator2011-09-19 14:20:25Zastrzezone
Dotyczy : PIT 11administrator2011-01-31 13:53:57
Składanie wniosków dot. nagród JM Rektora dla nauczycieli akademickichadministrator2011-01-25 13:05:18Zastrzezone
składanie wniosków w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoadministrator2011-01-20 11:16:41Zastrzezone
indywidualne ubezpieczenie NNWadministrator2010-11-04 13:00:34Zastrzezone
Ubezpieczenie NNWadministrator2010-10-05 14:46:41Zastrzezone
Lux Med - Informacje dla pracownikówadministrator2010-04-21 15:44:36Zastrzezone
XML feed