Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Nagrody JM Rektora - składanie wnioskówadministrator2016-03-09 16:28:26
"OK System" - program sportowo-rekreacyjnyadministrator2016-03-02 15:45:10
Zarządzenie nr 6 Rektora SGGW z dnia 9.02.2016 w sprawie ZFŚSadministrator2016-02-10 15:43:53
Dotyczy: PIT 11administrator2016-02-08 11:43:02
Informacja dot. zimowisk dla dzieci i młodzieży w 2016 r. administrator2015-12-30 14:31:06Zastrzezone
Rezydent / nierezydent - obowiązek podania informacjiadministrator2015-11-24 15:59:57
Wnioski w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoadministrator2015-11-04 15:14:00
Warunki programu ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników SGGW oraz ich rodzinadministrator2015-11-03 17:09:55Zastrzezone
Informacji dla pracowników dot. wczasów tzw. "pod gruszą", dofinansowania imprez kulturalnych oraz paczek dla dzieci.administrator2015-10-21 13:34:12Zastrzezone
Ubezpieczenie od NNW Pracowników Uczelni na rok 2015/2016administrator2015-10-05 10:45:27
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zasady przyznawania świadczeńadministrator2015-07-09 13:41:27
Informacja dla pracowników SGGW zainteresowanych ofertą sportowo-rekreacyjną programu OK Systemadministrator2015-01-28 14:42:17Zastrzezone
Harmonogramu dyżurów i posiedzeń Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników SGGW.administrator2015-01-13 09:25:22Zastrzezone
Paczki świąteczne dla dzieciadministrator2014-10-15 09:56:21Zastrzezone
Ubezpieczenia od NNW Pracowników Uczelniadministrator2014-10-02 10:14:20Zastrzezone
Informacja dla Pracowników SGGW zainteresowanych ofertą Sportowo-Rekreacyjną – programu „OK System” administrator2014-09-05 15:18:20Zastrzezone
Regulamin Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników SGGWadministrator2014-01-28 19:02:54Zastrzezone
Dział Płac i Stypendiów , przypomina o uaktualnieniu swojego identyfikatora do Urzędu Skarbowegoadministrator2014-01-14 11:05:13Zastrzezone
Składanie wniosków w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjneadministrator2013-11-05 15:36:43Zastrzezone
Ubezpieczenie od następstw Nieszczęśliwych Wypadków.administrator2013-10-03 10:58:42Zastrzezone
Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa (deklaracja przystąpienia i wniosek o udzielenie pożyczki)administrator2013-01-15 15:44:30
Harmonogram posiedzień Zarządu i dyżurów Cłonków Kazy Zapomogowo-Pożyczkowejadministrator2013-01-04 15:55:40
Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa Pracowników SGGW - uchwała o zwiększeniu kwoty pożyczki długoterminowejadministrator2012-12-21 10:08:39Zastrzezone
PESEL czy NIP - oświadczenieadministrator2012-12-08 13:50:16
Zarząd Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników SGGW - zwiększenie kwoty pożyczki długoterminowejadministrator2011-12-14 15:45:35Zastrzezone
XML feed