Informacje Rektora

Zarządzenie Nr 2/2012 Rektora SGGW z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzeń pracowników SGGWadministrator2012-02-09 12:12:09Zastrzezone
Zarządzenie Nr 1/2012 Rektora SGGW z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale...administrator2012-02-09 12:09:21Zastrzezone
Zarządzenie Nr 90/2011 Rektora SGGW w sprawie trybu odpracowania ustalonych dni wolnych od pracy w 2012 roku dla pracowników...administrator2012-02-09 12:06:32Zastrzezone
Zarządzenie nr 18/2011 Rektora SGGW w sprawie przetwarzania danych osobowychadministrator2011-03-16 23:34:06Zastrzezone
Zarządzenie nr 50 Rektora SGGW w Warszawie w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygującyh wzrok .administrator2010-09-28 11:45:36Zastrzezone
Zarządzenie 8/2010-w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji i zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimiadministrator2010-02-15 10:31:26Zastrzezone
Zarządzenie Rektora w sprawie w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w SGGWadministrator2008-09-26 19:45:17Zastrzezone
Projekt Założeń Reformy Systemu Nauki i Szkolnictwa Wyższegoadministrator2008-04-17 13:19:08
Zarządzenie nr 7 - dotyczy zasad obiegu dokumentów w zakresie czynności rozporządzających nieruchomościami SGGWadministrator2008-03-31 11:52:28Zastrzezone
Obcojęzyczne nazwy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego administrator2007-07-24 19:24:47
Zestaw pytań pomocnych przy wypełnieniu załącznika nr 4 do Polityki zarządzania ryzykiemadministrator2007-05-25 12:34:22Zastrzezone
Zarządzenie i prezentacja w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiemadministrator2007-05-19 10:08:16Zastrzezone
ZARZADZENIE nr 49 w sprawie ewidencji publikacji pracowników SGGWadministrator2007-04-25 14:34:57Zastrzezone
Inicjatywa Technologiczna Iadministrator2007-04-11 14:31:14
XML feed