Informacje Rektora

Plan audytu na rok 2017administrator2017-01-05 13:00:47Zastrzezone
Dni do odpracowania w 2017 rokuadministrator2016-10-26 14:36:20
Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019administrator2016-07-07 11:57:41
Zarządzenie nr 6 Rektora SGGW z dnia 9.02.2016 w sprawie ZFŚSadministrator2016-02-10 15:43:53
Pismo okólne Nr 1/2012 Kanclerza w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego regulaminu porządkowego kampusu SGGWadministrator2012-05-29 11:04:33
Zarządzenie Nr 20 Rektora SGGW z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013administrator2012-05-29 11:04:11
Zarządzenie Nr 19 Rektora SGGW z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowychadministrator2012-05-29 11:03:36
Zarządzenie Nr 18 Rektora SGGW z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowychadministrator2012-05-29 11:02:51
Zarządzenie Nr 17 Rektora SGGW z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowychadministrator2012-05-29 11:02:20
Zarządzenie Nr 16 Rektora SGGW z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowychadministrator2012-05-29 11:01:23
Zarządzenie Nr 15 Rektora SGGW z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowychadministrator2012-05-29 11:00:55
Zarządzenie Nr 14 Rektora SGGW z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania rozpraw doktorskich w Bibliotece administrator2012-05-29 10:59:50
Pismo okólne 1/2012 Rektora w sprawie "Metodyki rozliczania dziennego kosztu użytkowania 1 m2 budynków na terenie kampusu administrator2012-05-16 12:48:06
Zarzązenie JM Rektora w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego 13/2012 administrator2012-05-16 12:44:46
Zarządzenie nr 12/2012 Rektora z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnychadministrator2012-04-17 14:25:02
Zarządzenie Nr 11 Rektora SGGW z dnia 19.03.2012r.- realizacja projektów współfinansowanych z programów strukturalnychadministrator2012-03-22 15:36:34Zastrzezone
Zarządzenie nr 10 Rektora SGGW z dnia 16 marca 2012 r. -osoby uprawnione do podejmowania decyzji dot. zwrotu studentom nadpłatadministrator2012-03-22 15:35:03Zastrzezone
Zarządzenie Nr Nr 9 Rektora SGGW z dnia 13 marca 2012 r. -wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjneadministrator2012-03-22 15:33:04Zastrzezone
Zarządzenie Nr 8 Rektora SGGW z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiemadministrator2012-03-22 15:31:30Zastrzezone
Program wyborczy kandydata na stanowisko Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiegoadministrator2012-03-13 11:26:28Zastrzezone
Zarządzenie Nr 7/2012 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2012 r.administrator2012-03-08 11:57:26Zastrzezone
Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 lutego 2012 r.administrator2012-03-08 11:54:58Zastrzezone
Zarządzenie Nr 5 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2012 r.administrator2012-03-08 11:53:49Zastrzezone
Zarządzenie Nr 4 Rektora SGGW z dnia 15 lutego 2012 r.administrator2012-03-08 11:51:56Zastrzezone
Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 03 lutego 2012 r.administrator2012-02-09 12:13:07Zastrzezone
XML feed