BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE

Zaproszenia


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym realizuje projekt pt. „Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i pasz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu jest przeprowadzenie studiów podyplomowych (edycja 2010/2011), które zostały utworzone na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie.
Limit przyjęć – 16 osób/edycję

Więcej informacji na stronie internetowej Projektu tj. www.studium-analityczne.eu