Błędnie wystawiane faktury

Kwestura

W związku z częstym składaniem w Kwesturze do zapłaty błędnie wystawianych faktur uprzejmie informujemy, iż począwszy od dnia 01.12.2009r. faktury źle wystawione nie będą przyjmowane do realizacji. Prawidłowo wystawiona faktura winna zawierać następujące dane odnośnie nabywcy:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 WARSZAWA
NIP 525-000-74-25

Przypominamy również, że powyższe informacje muszą znajdować się na zawieranych umowach i składanych zamówieniach. Należy także podać wydział, katedrę i adres odbiorcy towaru lub usługi tak, aby towar i faktury trafiały do właściwych jednostek Uczelni.

Z poważaniem
Kwestor SGGW

/mgr Grażyna Majewska/