STUDIA PODYPLOMOWE ZA DARMO

Zaproszenia


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym realizuje projekt pt. „Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i pasz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu jest przeprowadzenie dwóch edycji studiów podyplomowych (2009/2010 i 2010/2011), które zostały utworzone na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie.

Limit przyjęć – 16 osób/edycję

Więcej informacji na stronie internetowej Projektu.