Wyłudzanie danych na podstawie fałszywych listów

Centrum Informatyczne | Informacje dla doktorantów | Informacje dla studentów | Informacje różne

UWAGA!!

Przypominamy, iż nigdy nie wysyłamy do Państwa listów elektronicznych w celu zbierania informacji o koncie (login , hasło) i innych danych dotyczących Państwa osoby.

Fragment Wytycznych bezpieczeństwa ze strony Centrum Informatycznego:

"Poczta elektroniczna: konta pocztowe tworzone i likwidowane są na podstawie informacji z systemu kadrowo-płacowego (w przypadku pracowników), danych z Biura Nauki (w przypadku doktorantów), systemu HMS (studenci), systemu Simple (jednostki) oraz podania kierownika jednostki organizacyjnej
# hasła do kont pocztowych powinny być dobrej jakości, nie należy ich nikomu odstępować, udostępniać.

Dane do konta pocztowego na SGGW (login, hasło) tak jak inne prywatne dane ( np. dane do konta bankowego, karty płatniczej, kod dostępu do mieszkania itp.) musimy chronić przed próbą wyłudzenia, kradzieżą, własną naiwnością itp..

Osoby, które uległy podstępowi i podały hasło do konta powinny natychmiast je zmienić !!!!

Poniżej zapis odnośnie bezpieczeństwa ze strony elektronicznego banku :

"W rękach użytkownika leży zapewnienie tajności wszystkich identyfikatorów, które pozwalają na przeprowadzenie operacji na rachunku. Należą do nich: numery PIN kart płatniczych, hasło dostępu do serwisu telefonicznego, internetowego, SMS.
Tajnych identyfikatorów nie należy, pod żadnym pozorem, ujawniać nikomu, nawet Pracownikom Banku!

Podstawowe zasady, o których powinieneś pamiętać będąc użytkownikiem tajnych haseł i numerów PIN:

* nie wolno ujawniać nikomu tajnych haseł i numerów
* nie wolno przechowywać numeru PIN z kartą ani haseł dostępu z numerem ID
* nie należy nosić przy sobie tajnych haseł
* używając haseł i PIN należy upewnić się, że nikt ich nie pozna
* w razie ujawnienia lub zgubienia hasła/PIN należy je jak najszybciej zmienić, względnie zastrzec kartę płatniczą
* hasła i PINy należy regularnie zmieniać."