Konkurs dla młodych projektantów 3D <http://www.autodesk.com/edcommunity>

Informacje dla studentów

Konkurs dla młodych projektantów 3D

Autodesk ogłosił międzynarodowy konkurs Student Design Challenge. Wszyscy
studenci, którzy do 15 czerwca 2008 r. zgłoszą swoje nowatorskie projekty
utworzone w oprogramowaniu Autodesk mają szansę wygrać nie tylko wspaniałe
nagrody, ale również zostać dostrzeżonym przez wybitnych specjalistów branżowych
ze świata. Szczegółowe wymagania dotyczące zgłoszeń oraz regulamin konkursu

dostępne są na stronie www.autodesk.com/edcommunity