Zmiana druku i stawek w ubezpieczeniu Enel Med

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Dział Płac i Stypendiów informuje o zmianie druku dla nowych osób przystępujących do ubezpieczenia medycznego w Enel Med. oraz o zmianie stawki od 01.02.2019r. dla pracowników kontynuujących ubezpieczenie.

Zmiana stawek spowodowana jest ogłoszeniem przez GUS przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej dla całej służby zdrowia.

Deklaracja
Nowe stawki