Wnioski na usługi napraw i konserwacji maszyn czyszczących (również kosiarki, traktorki, zamiatarki, odkurzacze)

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 41) zbierane są wnioski na usługi napraw i konserwacji maszyn czyszczących (również kosiarki, traktorki , zamiatarki , odkurzacze , również do liści itp).

Wszystkich zainteresowanych , których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych -zarządzenie nr 62 z 1 września 2014r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2019 r.

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2019 r.
Informuję , iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejszą realizację.