Wnioski na usługi krawieckie - szycie pościeli

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 41)zbierane są wnioski na usługi krawieckie-szycie pościeli Wszystkich zainteresowanych, których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych -zarządzenie nr 62 z 1 września 2014 r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 r.

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2018 r.

Informuję , iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejsza realizację.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Władysław Sadowski