Administrator danych osobowych w SGGW

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Szanowni Państwo

W związku z wdrożeniem w życie RODO Sekcja Socjalna załącza informację, kto jest administratorem danych w związku z działalnością socjalną. Załączony dokument jest informacją dla osób korzystających ze świadczeń socjalnych ("Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie", "Wniosek o dofinansowanie wypoczynku w obiektach SGGW" itp.)

Administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane są dla celu związanego z działalnością socjalną.
Ma Pan/Pani prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawienia. Ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne dla spełnienia wskazanego celu.
Jeśli zechce Pani / Pan skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail:iod@sggw.pl.
Ma Pani / Pan także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie przez nas Pani / Pana danych osobowych narusza Pani / Pana interesy.