SAM. REFERENT/SPECJALISTA - Biuro Nauki i Projektów

Oferty pracy

SZKOŁA GŁÓWA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
SAM. REFERENT/SPECJALISTA
Biuro Nauki i Projektów – Sek. Międzynarodowych Projektów Badawczych

Miejsce pracy:
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj pracy:
Pełny etat , zatrudnienie na czas określony od 01.04.2018 r.

Opis stanowiska:
1) monitorowanie możliwości pozyskiwania środków programów międzynarodowych istotnych dla rozwoju Uczelni i jej jednostek organizacyjnych;
2) informowanie pracowników SGGW o potencjalnych źródłach finansowania i sposobach aplikowania, wyszukiwanie naukowców/zespołów w Uczelni właściwych do potencjalnej realizacji projektów;
3) konsultacje w zakresie planowania oraz składania aplikacji i realizacji i trwałości projektów międzynarodowych;
4) organizacja szkoleń, warsztatów, konsultacji z udziałem ekspertów polskich i zagranicznych dotyczących aplikacji i realizacji i trwałości projektów międzynarodowych;
5) pomoc w realizacji Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Naukowców i Plan działania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w oparciu o Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych;
6) zarządzanie wybranymi projektami;
7) współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Programów Ramowych UE;
8) pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów, wsparcie w trakcie procesu zawierania porozumień i umów partnerstwa;
9) ewidencja aplikacji i projektów realizowanych przez jednostki SGGW oraz prowadzenie statystyk związanych z realizacją międzynarodowych projektów badawczych w SGGW;
10) inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego, nieujęte w zakresie, a merytorycznie związane z zadaniami sekcji.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
- na stanowisko specjalisty trzyletnie doświadczenie w pracy, najlepiej w uczelni wyższej,
- doświadczenie w zakresie obsługi międzynarodowych projektów badawczych
- doświadczenie w zarządzaniu projektami będzie szczególnym atutem
- znajomość obsługi komputera (m.in. Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- wysoka kultura osobista
- umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie: CV oraz listu motywacyjnego, do dnia 23.03.2018 r. na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-776 Warszawa
z dopiskiem „ Rekrutacja - SMPB”, albo w formie elektronicznej na adres e-mail: dso@sggw.pl
(z określeniem tematu wiadomości: „Rekrutacja –SMPB ” )

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922”.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.