Specjalista ds. zamówień informatycznych

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko : Specjalista ds. zamówień informatycznych
Miejsce pracy: Centrum Informatyczne SGGW

Rodzaj umowy o pracę:
• 1 etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia

Opis stanowiska :
1. Obsługa i realizacja zakupów i zamówień informatycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Opracowywanie projektów umów na usługi i dostawy informatyczne;
3. Sporządzanie raportów i sprawozdań z obszaru zamówień informatycznych;
4. Udział w pracach Komisji Przetargowych w roli Sekretarza Komisji;
5. Opracowywanie procedur i standardów w zakresie zamówień informatycznych organizowanych na SGGW w Warszawie, w tym m.in. opracowywanie szablonów umów;
6. Dokonywanie stałych przeglądów oraz proponowanie zmian w procesach zakupowych;
7. Koordynowanie planowania i realizacji wydatków na zadania w zakresie utrzymania
i rozwoju centralnych usług informatycznych;
8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe;
- min. 3 lata pracy związanej z udzielaniem zamówień publicznych;
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy związanej z zamówieniami informatycznymi;
- doświadczenie w pracy związanej z zamówieniami organizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE;
- kreatywność, dokładność i terminowość;
- chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.
- znajomość oprogramowania biurowego Ms Office;
- umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:
- CV, listu motywacyjnego oraz kserokopię dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie - ewentualnie dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, kursy, szkolenia, certyfikaty) oraz opinie z dotychczasowych miejsc pracy.
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres: aleksandra_kozlowska@sggw.pl do dnia 20 marca 2018 r, w temacie maila proszę umieścić „REKRUTACJA – Specjalista ds. zamówień informatycznych”

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.