INSPEKTOR NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH – Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko : INSPEKTORA NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Miejsce pracy:
Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj umowy o pracę:
• pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne
• minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku inspektora nadzoru,
• uprawnienia elektryczne bez ograniczeń do kierowania i nadzoru,
• wskazane uprawnienia do projektowania,
• wpis do Izby Zawodowej,
• znajomość obsługi komputera.
• znajomość kosztorysowania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie :życiorysu /CV/, listu motywacyjnego, oraz kserokopii dyplomu i uprawnień
do dnia 20 marca.2018r. na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
z dopiskiem „ Rekrutacja –„ inspektor” w godz. 9 – 14 ( w dni robocze)
albo w formie elektronicznej na adres : dso@sggw.pl

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm..

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.