SPECJALISTA BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Oferty pracy

SZKOŁA GŁÓWA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
SPECJALISTA BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Miejsce pracy:
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj umowy o pracę: zatrudnienie na pełny etat, na czas określony (z możliwością przedłużenia).

Zakres pracy to m.in.:
• Obsługa pracowników, doktorantów i studentów SGGW skierowanych za granice w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych:
o Przyjmowanie, rejestracja i weryfikacja wniosków wyjazdowych,
o Przygotowanie dokumentów do opłacenia kosztów uczestnictwa i zakwaterowania,
o Przygotowanie dokumentów bankowych do odbioru zaliczek,
o Rozliczenie kosztów pobytu,
o Ewidencja kosztów pobytu,
o Ubezpieczenie pracowników.
• Prowadzenie bazy danych odnośnie realizacji służbowych podróży pracowników i studentów,
• Realizacja pełnomocnictwa Rektora w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe
• minimum 4 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• znajomość języka angielskiego w stopniu średnim,
• biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Access,
• znajomość przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, prawa zamówień publicznych, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
• znajomość struktur organizacyjnych uczelni wyższych i środowiska akademickiego,
• wysokie umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność, samodzielność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie: CV oraz listu motywacyjnego, do dnia 14.03.2018 r. na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-776 Warszawa
z dopiskiem „ Rekrutacja - BWM”, albo w formie elektronicznej na adres e-mail: dso@sggw.pl
(z określeniem tematu wiadomości: „Rekrutacja – BWM” )

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922”.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.