starszy referent - Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko:
starszy referent

Miejsce pracy:
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, SGGW w Warszawie
Ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj umowy o pracę:
0,5 etatu, zatrudnienie na czas określony

Opis stanowiska :
1. Techniczne przygotowanie ćwiczeń z przedmiotów: Chemia Żywności, Ogólna Technologia Żywności oraz Nowoczesne Metody Analizy Żywności: przygotowanie stanowisk pracy do zajęć, zaopatrzenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz prac badawczych w zakup i przygotowanie odczynników, surowców oraz akcesoriów laboratoryjnych.
2. Współpraca w zespole badawczym Zakładu Analiz Instrumentalnych w zakresie prowadzenia badań i przygotowania publikacji.
3. Rozliczanie faktur, utylizacji odczynników, przygotowanie planu zamówień publicznych.
4. Prowadzenie na bieżąco spraw administracyjnych Zakładu.
5. Współpraca w zakresie przygotowania wniosków projektowych.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe - kierunek żywienie człowieka i ocena żywności lub technologia żywności;
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2 umożliwiającym współpracę w zakresie przygotowania publikacji do czasopism naukowych z listy A oraz komunikację w zespole międzynarodowym;
- umiejętność pracy w laboratorium chemicznym: znajomość podstawowych analiz żywności jak również technik chromatograficznych i spektrofotometrycznych;
- znajomość pakietu Microsoft Office oraz umiejętność korzystania z naukowych baz danych (WebScience, Elsevier, Scopus i in.);
- umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność do pracy w zmiennym trybie pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:
- CV, listu motywacyjnego oraz kserokopię dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie - ewentualnie dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, kursy, szkolenia, certyfikaty) oraz opinie z dotychczasowych miejsc pracy.

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres: magdalena_owczarczyk@sggw.pl do dnia 12.03. 2018 r, w temacie maila proszę umieścić „REKRUTACJA –WNOŻCIK”

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.