Wnioski na usługi pralnicze

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych w pokoju 36 zbierane są wnioski na: Usługi pralnicze.
Wszystkich zainteresowanych, proszę o składanie kompletnych wniosków z podaniem:
-kodu CPV pod którym są uwzględnione usługi pralnicze,
-poprawnie i kompletnie wypełnione tabele z opisem technicznym- Załączam przykładową tabelę, oraz tabelę która będzie obowiązywała w danym postępowaniu a także stawiane wymagania dla Wykonawcy (brak wypełnionych kompletnie tabeli będzie skutkowało odrzuceniem wniosku!),
-z Wydziałów będą przyjmowane tylko wnioski zbiorcze!
Wnioski przyjmowane będą do 09.03.2018r. (po upływie w/w terminu wnioski nie będą przyjmowane).

Tabela i stawiane wymagania do wypełnienia

Wymaga się również przesłania w/w tabeli drogą elektroniczną: agnieszka_dydak@sggw.pl
Wniosek powinien dotyczyć całego roku 2018.