GŁÓWNY KSIĘGOWY Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory
Miejsce pracy:
Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW Wilanów –Obory,
Obory 8,
05-520 Konstancin-Jeziorna

Rodzaj umowy : zatrudnienie na pełen etat, na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Opis stanowiska:

- obsługa systemu finansowo-księgowego ERP Symfonia (SAGE), pożądana znajomość systemu SIMPLE,
- samodzielne prowadzenie wydzielonych ksiąg rachunkowych Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW Wilanów Obory,
- przygotowanie raportów i sprawozdań finansowych wynikających z odrębnych przepisów prawa,
- przygotowanie raportów sprawozdawczości zarządczej według potrzeb Kierownictwa RZD, Kwestora oraz Władz Uczelni,
- dokonywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej,
- udział w tworzeniu oraz opiniowaniu wewnętrznych aktów prawnych,
- opiniowanie umów zawieranych przez RZD Wilanów - Obory pod względem rachunkowo-podatkowym.

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie – wyższe, preferowane ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości,
- certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
- umiejętności analityczne, bardzo dobra znajomość Excel,
- minimum pięć lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku w komórkach księgowych,
- bardzo dobra znajomość prawa bilansowego, obowiązków sprawozdawczości finansowej,
- bardzo dobra praktyczna znajomość przepisów podatkowych,
- praktyczna, ekspercka wiedza w samodzielnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz samodzielnym przygotowywaniu sprawozdań finansowych (wszystkich jego składowych),
- odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność ,
- umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu /CV/ oraz Listu motywacyjnego,
do dnia 23.02.2018 r. z dopiskiem „Rekrutacja – RZD Wilanów - Obory”, podając w liście motywacyjnym termin, od którego możliwe będzie rozpoczęcie pracy, pisemnie lub osobiście (w godz. 9.00-14.00) na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres : dso@sggw.pl ,

Prosimy o umieszczenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.”
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.