Robotnik - Administracja Obiektów SGGW przy ul. Rakowieckiej

Oferty pracy

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
poszukuje kandydata na stanowisko - robotnika
do Administracji Obiektów SGGW przy ul. Rakowieckiej

Miejsce pracy:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ul. Rakowiecka 30
02-528 WARSZAWA

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony- pełny etat

Opis stanowiska:
- wykonywanie prac porządkowych na terenie i wewnątrz obiektów.,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 22 stycznia 2018 r.

Na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
Ul. Nowoursynowska 166
02-776 Warszawa
Z dopiskiem „Rekrutacja – „AO-R”,
Albo w formie elektronicznej na adres e-mail: dso@sggw.pl
Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.