Specjalista do Sekcji Planowania i Analiz

Oferty pracy

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
poszukuje kandydata na stanowisko - specjalisty do Sekcji Planowania i Analiz

Miejsce pracy:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ul. Nowoursynowska 166
02-776 WARSZAWA
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat na czas określony

Opis stanowiska:
1. Przygotowanie analiz ekonomicznych dotyczących Uczelni i jednostek organizacyjnych;
2. Prowadzenie analizy sytuacji finansowo-gospodarczej Zakładów Doświadczalnych SGGW;
3. Współpraca w zakresie monitorowania i rozliczania kosztów eksploatacyjnych budynków Uczelni na podstawie faktur wystawianych przez firmy dostarczające media techniczne; bieżąca aktualizacja bazy danych stanowiącej podstawę rozliczenia;
4. Sporządzanie not wewnętrznych za użytkowanie pomieszczeń dla projektów szkoleniowych, badawczych i naukowych organizowanych przez poszczególne Jednostki SGGW;
5. Ewidencja i monitorowanie zamówień publicznych dla potrzeb Sekcji.
6. Wykonywanie innych zadań z obszaru merytorycznego działania Sekcji Planowania i Analiz.

Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie wyższe, preferowane: matematyczne, fizyczne, informatyczno-ekonometryczne, statystyczno-ekonometryczne, ekonomiczne, techniczne,
2. Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z systemami finansowo-księgowymi i samodzielność pozyskiwania danych z systemu ERP,
3. Znajomość zasad i przepisów z zakresu rachunkowości,
4. Doświadczenie w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej,
5. Doświadczenie na stanowisku związanym z samodzielną analizą danych,
6. Bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel (mile widziane: z elementami VBA), MS Power Point,
7. Znajomość języka angielskiego w stopniu średnim.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 21 lutego 2018 r.

Na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
Ul. Nowoursynowska 166
02-776 Warszawa
Z dopiskiem „Rekrutacja – Sekcja Planowania i Analiz”,
Albo w formie elektronicznej na adres e-mail: dso@sggw.pl (z podaniem tematu wiadomości: Rekrutacja SPiA)
Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.”
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.