Sam. biotechnolog/specjalista naukowo-techniczny

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko:

sam. biotechnolog/specjalista naukowo-techniczny

Miejsce pracy:
Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Rodzaj umowy o pracę:
- pełny etat, zatrudnienie na czas określony 01.03.2018-31.03.2019

Opis stanowiska :
- Prowadzenie badań naukowych przewidzianych w harmonogramie grantu SONATA BIS 5 „Poznanie molekularnego mechanizmu nowej metody komórkowego, celowanego dostarczania leków do guza nowotworowego”, w tym hodowle komórkowe (komórki nowotworowe i komórki układu odpornościowego; mysie, psie, ludzkie)
- Opracowywanie metod i protokołów badawczych w ramach bieżących potrzeb
- Prezentacja i raportowanie wyników badań oraz pisanie artykułów naukowych
- Nadzorowanie eksperymentów prowadzonych przez doktorantów i magistrantów w projekcie.

Wymagania:
- Stopień naukowy doktora nauk biotechnologicznych lub biologicznych
- Na stanowisko specjalisty naukowo-technicznego wymagany jest minimum 3 – letni staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy)
- Na stanowisko samodzielnego biotechnologa staż pracy nie jest wymagany
- Umiejętności praktyczne przy przeprowadzaniu badań z dziedziny: biotechnologia, biologia molekularna, onkologia
- Znajomość technik: ELISA, FACS, mikroskopia fluorescencyjna/konfokalna, Western blotting oraz testy cytotoksyczności
- Kilkuletnie doświadczenie w hodowli linii komórkowych (w tym nowotworowych) in vitro
- Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie
- Mile widziane:
- Zainteresowania w kierunku transferu wiedzy z uniwersytetu do sektora biznesowego i odwrotnie.
- Doświadczenie w pracy w prestiżowych grantach badawczych, konferencjach naukowych, szkoleniach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV , listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy (świadectwa pracy), ewentualnie dokumentów potwierdzających zdobywane doświadczenie zawodowe (szkolenia, kursy itp.) do dnia 15.02.2018r. na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk Fizjologicznych
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
z dopiskiem „Rekrutacja SONATA BIS 5’’ w godz. 8.00-16.00 (w dni robocze), w formie elektronicznej na adres: magdalena_krol@sggw.pl lub magdalena_krol@hotmail.com

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: : (Dz. U. 2016 r. poz. 922.)Uczelnia będzie odpowiadać tylko na wybrane oferty