Ogłoszenie o naborze wniosków w KONKURSIE NA GRANTY PRZEDWDROŻENIOWE

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW ogłasza nabór wniosków do II edycji Konkursu na granty przedwdrożeniowe, realizowanego w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
Celem Konkursu jest wyłonienie innowacyjnych rozwiązań, a następnie ich transfer do gospodarki.
W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy SGGW i doktoranci, którzy posiadają wdrożeniowe wyniki prac badawczo - rozwojowych.
Dodatkowo punktowane będą projekty, których rezultaty mają pozytywny wpływ na środowisko.
Maksymalna wysokość wsparcia w ramach jednego grantu wynosi 70 tys. zł brutto.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy wypełnić formularz na stronie internetowej http://inkubatorplus.sggw.pl/wniosek2/. Otrzymaną e-mailem kopię wniosku należy wydrukować i złożyć z wymaganymi podpisami do Organizatora Konkursu - CIiTT SGGW.

Wniosek o wsparcie można składać w terminie od dnia 8 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. włącznie.

Szczegółowe informacje o warunkach Konkursu i naborze wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu.
Kontakt z zespołem projektowym: inkubator_plus@sggw.pl