Wnioski na zakup pomp hydraulicznych i narzędzi ręcznych do konserwacji obiektów

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 44) zbierane są wnioski na zakup pomp hydraulicznych i narzędzi ręcznych do konserwacji obiektów

Wszystkich zainteresowanych , których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych -zarządzenie nr 62 z 1 września 2014r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14/02/2018 r.
Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2018r.

Informuję , iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejsza realizację.

Z poważaniem
Edyta Witkowska