Wnioski na usługi w zakresie sprzątania i czyszczenia okien

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych, w pokoju 42 zbierane są wnioski na: Usługi w zakresie sprzątania i czyszczenia okien.

Wszystkich zainteresowanych, których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, proszę o składanie kompletnych wniosków, w nieprzekraczalnym terminie do 23.02.2018 (po upływie w/w terminu wnioski nie będą przyjmowane).

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2018.

Informuję, iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejsza realizację.