Etap II Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją (EZD) w SGGW - aktualności

EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumenentacją | EZD - Aktualności

Szanowni Państwo,
Informuję, iż w dniu 1 lutego 2018 r. weszło z życie Zarządzenie nr 2/2018 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 09 stycznia 2018 r, wprowadzające Etap II Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją (EZD) w SGGW.

Równocześnie został przygotowany dla Państwa kolejny cykl szkoleń z zasad działania i obsługi systemu - szczegółowe terminy i tryb zapisów zostały opublikowane na stronie Wiadomości dla pracowników SGGW:
https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=node/3987

Przypominam, iż podstawowymi, dodatkowymi funkcjami systemu EZD wprowadzonymi w ramach Etapu II Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie są:

  • prowadzenie spisów spraw (zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt - JRWA),
  • możliwość udostępniania i rozpowszechniania pism wewnątrz SGGW,
  • możliwość dekretowania przesyłek (pism) w systemie,
  • możliwość tworzenia i przekazywania w EZD przesyłek (pism) wewnętrznych mających charakter informacyjny, nie stanowiących akt sprawy

Z poważaniem
Zespół ds. EZD