Wnioski na zakup programów, licencji oraz przedłużenia licencji na programy prawnicze (Legalis i podobne)

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 42) zbierane są wnioski dotyczące zakupu programów, licencji oraz przedłużenia licencji na programy prawnicze (Legalis i podobne).
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2018 r.

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2018. Informuję, iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejszą realizację.

mgr inż. Beata Bud-Gusaim
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Nowoursynowska 166, pok. 42
tel. 22 59-313-94