Wnioski na usługi drukowania, usługi drukowania i powiązane

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 41) zbierane są wnioski na usługi drukowania, usługi drukowania i powiązane.

Wszystkich zainteresowanych , których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych -zarządzenie nr 62 z 1 września 2014r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09/02/2018 r.
Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2018r.

Informuję , iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejsza realizację.

Z poważaniem
Edyta Witkowska