Zwiększenie kwoty pożyczki długoterminowej

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Zarząd Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej SGGW informuje, iż w związku z dobrą sytuacją finansową Kasy, na posiedzeniu w dniu 10.01.2018 r. została podjęta uchwała o zwiększeniu kwoty pożyczki długoterminowej do 12 000, 00 zł.

Decyzja Zarządu obowiązuje od 10 stycznia 2018 r.
Okres spłaty uchwalony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów SGGW w dniu 23.11.2017 r. (maksymalnie 36 rat) pozostaje bez zmian.

Jednocześnie przypominamy, że uległa zmianie kwota wpisowego na 20 zł.

Prezes Zarządu KZPP SGGW Regina Gardyas