Wnioski na usługi w zakresie napraw i konserwacji mikrociągników , kosiarek i podkaszarek

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 41)zbierane są wnioski na usługi w zakresie napraw i konserwacji mikrociągników , kosiarek i podkaszarek.

Wszystkich zainteresowanych , których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych -zarządzenie nr 62 z 1 września 2014r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 II 2018 r.

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2018r

Informuję , iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejsza realizację

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Władysław Sadowski