Wnioski na dostawy wyrobów cukierniczych i czekoladowych

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 36) zbierane są wnioski na dostawy cukru, wyrobów cukierniczych, czekolady i wyrobów czekoladowych, kakao oraz podobnych.
Wszystkich zainteresowanych, których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych - zarządzenie nr 62 z 1 września 2014r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018r.

Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2018.

Informuję, iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejsza realizację

Grzegorz Kushnir