Wnioski na Artykuły reklamowe na Dni SGGW 2018 i pozostałe artykuły reklamowe

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych zbierane są wnioski na:

* Artykuły reklamowe na Dni SGGW 2018,
* oraz wnioski na pozostałe artykuły reklamowe.

Wnioski wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia są przyjmowane
wyłącznie osobiście w Sekcji Zamówień Publicznych (pokój numer 38) przez p.
Katarzynę Markowską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 roku.

Należy składać oddzielnie wnioski na Artykuły reklamowe na Dni SGGW 2018 i
oddzielnie na pozostałe artykuły reklamowe.

Wymogi stawiane wnioskom są szczegółowo opisane w Zarządzeniu nr 62 Rektora
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01.09.2014 r. w
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w SGGW w Warszawie.

SZP zwraca uwagę na dokładny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tzn.,
w przypadku zamówienia na:

1. koszulki ze wzorem logo, należy podać:

* wzór nadruku (wymagane jest dołączenie wzoru loga);
* sprecyzowanie techniki, w jaki sposób logo zostanie naniesione na koszulkę (np. sitodruk);
* rodzaj koszulki (t-shirt, polo, inne);
* rozmiar;
* kolor (najlepiej z wzorem zamawianego koloru);
* ilość zamawianych sztuk;
* dokładne sprecyzowanie napisu (jeśli taki jest przewidziany, tzn.: rozmiar i rodzaj czcionki, ewentualny kolor napisu, dokładne umiejscowienie napisu;
* gramaturę;
* inne kwestie mające istotne znaczenie dla wnioskodawcy.

2. smycze z wzorem logo, należy podać:

* rodzaj smyczy (sposób wykonania);
* rozmiar (szerokość smyczy);
* kolor (najlepiej ze wzorem zamawianego koloru);
* ilość zamawianych sztuk;
* dokładne sprecyzowanie napisu, (jeśli taki jest przewidziany tzn.: rozmiar i rodzaj czcionki, ewentualny kolor, dokładne umiejscowienie napisu)
* czy karabińczyk ma być plastikowy czy metalowy;
* inne kwestie mające istotne znaczenie dla wnioskodawcy.

3. wszystkie inne przedmioty objęte zamówieniem powinny być opisane w sposób jak najbardziej dokładny. To od opisu przedmiotu zamówienia zależy efekt, którym jest dostawa konkretnych artykułów.

W każdym przypadku wymagane jest podanie wzorów produktów. Ponadto, opis, wzory zamawianych artykułów reklamowych oraz ich kosztorysy powinny być dołączone do wniosku oprócz wersji papierowej również w formie elektronicznej na adres: katarzyna_markowska1@sggw.pl, szp.sggw.pl - prosimy o wypełnienie załączonej tabeli.

Tabela do pobrania

Wzory produktów prosimy wysyłać w osobnym pliku i nie podawać szacunkowych
cen przy wzorach.

Sekcja Zamówień Publicznych zwraca uwagę na obowiązek ciążący na osobie
dokonującej oszacowania wartości zamówionych artykułów - aby było ono
przeprowadzone z należytą starannością i w sposób rzetelny. Wymagane jest
zorientowanie się w cenach rynkowych.