Wnioski na usługi w w zakresie napraw i konserwacji pralnic, suszarek, płyt ceramicznych elektrycznych, piekarników, lodówek

Zamówienia Publiczne

W Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 41) zbierane są wnioski na usługi w w zakresie napraw i konserwacji pralnic, suszarek, płyt ceramicznych elektrycznych, piekarników , lodówek itp.

Wszystkich zainteresowanych, których nie dotyczy wyodrębnienie zawarte w § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych -zarządzenie nr 62 z 1 września 2014r prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27I2018 r r . Wartość szacunkowa na wniosku powinna dotyczyć całego roku 2018r

Informuję, iż brak wniosków w zakresie zaplanowanych kwot w planie zamówień publicznych utrudni lub uniemożliwi ich późniejsza realizację