Samodzielny referent / specjalista administracyjny

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko:

samodzielny referent/specjalista administracyjny

Miejsce pracy:

Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159

Rodzaj umowy o pracę:
- pełny etat, zatrudnienie na czas określony

Opis stanowiska :
- Administracyjna obsługa studentów
- Obsługa rekrutacji i immatrykulacji studentów
- Bieżące uzupełnianie danych w systemie HMS i w teczkach studentów,
- Prowadzenie dokumentacji związanej ze stypendiami i zapomogami,
- Ewidencjonowanie opłat za studia
- Przygotowywanie dokumentów-zaświadczeń, dyplomów, decyzji administracyjnych i innych związanych z obsługą studentów,
- Pomoc w legalizacji pobytu studentów oraz organizacji badań lekarskich

Wymagania:
- wykształcenie: wyższe
- na stanowisko specjalisty min.3 lata stażu pracy udokumentowanego świadectwami pracy)
- znajomość zasad funkcjonowania Uczelni Wyższej
- znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
- znajomość obsługi komputera
- mile widziana znajomość systemu HMS oraz doświadczenie w pracy w dziekanacie
- dobre relacje interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ,listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy (świadectwa pracy), ewentualnie dokumentów potwierdzających zdobywane doświadczenie zawodowe (szkolenia, kursy itp.) do dnia 19 stycznia 2018 roku na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska 159 z dopiskiem „Rekrutacja” w godz. 8.00-16.00 (w dni robocze),
albo w formie elektronicznej na adres: dwmw@sggw.pl

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: (Dz. U. 2016 r. poz. 922.)

Uczelnia będzie odpowiadać tylko na wybrane oferty