Magazyn druków ścisłego zarachowania nieczynny od 03.01.2018 do 10.01.2018

Informacje różne

Kancelaria Główna informuje, że w związku z corocznym remanentem druków ścisłego zarachowania, od 03.01.2018 do 10.01.2018 magazyn będzie nieczynny.