Informacja o Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacją

Informacje różne

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku Państwa pytań i sugestii został przeorganizowany sposób prezentacji informacji dla pracowników SGGW w zakresie Systemu EZD, i tak:

- informacje organizacyjne związane z uruchomieniem na SGGW elektronicznego zarządzania dokumentami w tym: procedury, dokumenty wewnętrzne, jrwa, oraz aktualności prezentowane są na stronie intranetowej SGGW w zakładce EZD.

Link do strony

- informacje techniczne związane ze świadczeniem usługi informatycznej - Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w tym: instrukcje obsługi systemu, materiały szkoleniowe, warunki techniczne, prezentowane są na stronie intranetowej Centrum Informatycznego w zakładce Usługi IT -> Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Link do strony


Pozdrawiamy

Zespół EZD